Polityka prywatności

Polityka prywatności:
Wydawcą serwisu internetowego www.niemys.pl ("Serwis") jest NIEMYS Regeneracja, z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Suwalska 25A.
Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego elementow tekstowych i
graficznych, układu stron Serwisu oraz innych elementow są zastrzeżone,
o ile nie zostało w sposob wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z
treści umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkownikow
jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworow czy baz
danych w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworow czy
baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z poźn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U.93.47.211 z poźn. zm.). W szczegolności, poza określonymi w tych
przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach
komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody NIEMYS Regeneracja, kopiowanie
modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposob
jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części.

 

Polityka ochrony prywatności:
Użytkownicy mogą udostępniać firmie dane osobowe, to jest dane
pozwalające na określenie ich tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres
e-mailowy, adres pocztowy, czy numer telefonu.
Dane osobowe użytkownikow są przechowywane i przetwarzane w sposob
zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz
wymogami prawa polskiego, w szczegolności w zgodzie z ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133,
poz. 883 z poźn. zm.). Zbior zgromadzonych danych osobowych
traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na
serwerze Serwisu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym
dostępem. Firma NIEMYS Regeneracja nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza
zgromadzonych danych osobowych użytkownikow Serwisu innym osobom
lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie
użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
W celu ustalenia danych statystycznych o ruchu użytkownikow oraz
ułatwienia użytkownikom korzystania z treści Serwisu.
Społka nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron
internetowych, zarowno tych dostępnych dla użytkownikow dzięki linkom
umieszczonym na stronach Serwisu, jak i tych, ktore umieszczają linki do
Serwisu.

Koszyk
Nie masz żadnych produktów w koszyku..
Promocje
Niemys na Facebooku