Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMA NIEMYS

I. Ochrona danych osobowych:

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług strony internetowej, sklepu internetowego (zwanych dalej Serwisem) w domenie niemys.pl. Podstawą prawną Polityki Prywatności jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Administratorem Twoich danych osobowych w Serwisie jest:
Niemys Regeneracja Niemyjski Tomasz
ul. Suwalska 25A
87-100 Toruń
NIP: 8792547645
REGON:
340777805
Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych oraz prywatności Użytkowników Serwisu, Firma opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu zapewnienie poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych podczas korzystania z zawartości Serwisu.

4. Firma stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych Użytkowników. Dodatkowo Serwis jest wspierany przez firmę Thinq sp. z o.o, ul. Wielka 21, 61-775 Poznań opiekującą się danymi strony.

5. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzach rejestracyjnych. W zakresie uzasadnionym daną usługą, Spółka może poprosić Użytkownika Serwisu o podanie w formularzu następujących danych osobowych:

 1. imię, nazwisko;
 2. nazwa firmy;
 3. ulica nr domu/lokalu
 4. kod, miejscowość;
 5. e-mail;
 6. numer telefonu;
 7. numer NIP, REGON;
 8. identyfikatory Użytkownika i hasło.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy z niemys, podpisania umowy, złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości nawiązania współpracy z firma NIEMS.

8. Firma może zbierać dane osobowe podane w formularzach przez Użytkowników i przetwarzać w celu:

 1. dokonania procesu rejestracji w Serwisie,
 2. realizacji zamówień,
 3. tworzenia konta do logowania w Serwisie,
 4. rozpatrywania reklamacji,
 5. odpowiedzi na zapytania o informacje nadesłane przez Użytkowników,
 6. do celów podatkowych i rachunkowych.

9. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą też być udostępnione podmiotom współpracującym ze Firmą w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, email marketing.

10. Dane osobowe pozostawione w Serwisie, Firma nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Administrator danych Niemyjski Tomasz tel. 505 538 544 zapewnia Użytkownikowi Serwisu dostęp do swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo przeniesienia danych. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. Zmiany mogą być dokonywane w dowolnym czasie, po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu.

12. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia lub do czasu zakończenia współpracy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat.

13. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.

14. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Firmę narusza przepisy RODO, Użytkownik którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

15. Firma zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności i zasad stosowania plików „cookies” w Serwisie, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych oraz rozwój Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Spółka będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

16. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

Koszyk
Nie masz żadnych produktów w koszyku..
Promocje
Niemys na Facebooku