Warunki używnania strony

 

 1. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.niemys.pl jest Firma Handlowo-Usługowa NIEMYS Regeneracja. Siedziba firmy znajduje się w Toruniu przy ulicy Suwalskiej 25A, NIP 879-254-76-45, REGON: 340777805 zwaną dalej Sklepem. Dane kontaktowe: email: biuro@niemys.pl, tel kom: 505 538 544, tel: (56) 610 67 78, właściciel Tomasz Niemyjski.

 2. Firma NIEMYS Regeneracja za pośrednictwem sklepu internetowego www.niemys.pl oferuje sprzedaż wkładów atramentowych oraz laserowych do drukarek (zwanych dalej także: Towarami lub Produktami) za pośrednictwem sieci Internet,

 

 1. Sprzedaż/Zamówienia

 1. Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.niemys.pl, które można składać 24 godziny na dobę (24h/7).

 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przy zamówieniach złożonych do godziny 14.00 dnia roboczego - nastąpi tego samego dnia, natomiast zamówienia złożone po godzinie 14,00 dnia roboczego, ich rozpoczęcie realizacji nastąpi następnego dnia roboczego – dniami roboczymi uznaje się dni od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy,

 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia złożonego w pozostałe dni niż dni robocze – nastąpi w kolejnym dniu roboczym,

 4. Po poprawnym złożeniu zamówienia, Kilent otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą elektroniczną (na skrzynkę email),

 5. Zamówienie zaczyna być realizowane (przy sposobie płatności – za pobraniem) w momencie potwierdzania zamówienia przez sklep internetowy, natomiast przy innych formach płatności - w momencie autoryzacji transakcji płatniczej,

 6. Dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu jest faktura VAT bądź paragon fiskalny, który jest dołączany do przesyłki,

 7. Przy braku możliwości realizacji złożonego zamówienia z tytułu braku towaru na magazynie Sklepu lub na magazynie dostawcy, Klient jak najszybciej zostanie o tym poinformowany i najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep, otrzyma zwrot wpłaconych pieniędzy w sposób wskazany przez Klienta,

 

 1. Formy płatności:

 1. przelew za pośrednictwem systemu Transferuj.pl tzw. Szybki przelew,

 2. przelew na wskazany podczas składania zamówienia rachunek bankowy,

 3. za pobraniem – zapłata gotówką w placówce pocztowej bądź kurierowi przy odbiorze zamówionego towaru,

 

 1. Dostawa:

 1. Dostawa towaru dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. bądź firmy kurierskiej UPS

 2. Terminy realizacji zamówień:

                                            - Poczta Polska –priorytet – do 3 dni roboczych,

     - Kurier – do 2 dni roboczych,

  3. Koszty związane z dostawą towaru są prezentowane Klientowi podczas tworzenia zamówienia, przed wyborem konkretnego sposobu dostawy,

  4. Podczas tworzenia zamówienia przez Klienta, przy każdym towarze jest umieszczona informacja odnośnie czy dany towar znajduje się na magazynie Sklepu, czy na magazynie dostawcy Sklepu,

  5. Termin wysyłki zamówionego towaru, który znajduje się na magazynie Sklepu, następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji,

  6. Termin wysyłki zamówionego towaru, który znajduje się na magazynie dostawcy Sklepu, następuje najpóźniej trzeciego dnia roboczego po dniu, w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji,

 

 1. Ceny

 1. Prezentowane ceny w Sklepie na stronie www.niemys.pl ujęte są w walucie krajowej tj. polski złoty PLN,

 2. Przy każdym produkcie widnieje cena netto – bez podatku VAT oraz cena brutto, w której jest wliczony podatek VAT,

 3. Koszty dostawy zależą od rodzaju dostawy zamówionych towarów,

 4. Ceny zamawianych towarów stają się wiążące w chwili składania zamówienia,

 

 1. Odstąpienie od zakupu

 1. Klient, który dokonał zakupu towaru, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od dnia odbioru przesyłki. Zachowaniem powyższego terminu będzie wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bądź nadanie zakupionego towaru z paragonem (bądź fakturą VAT) przed końcem terminu,

 2. Zwrot wpłaconej kwoty z tytułu ceny sprzedaży towaru przez Klienta zostanie dokonany w terminie 7 dni od dnia odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży, w sposób wskazany przez Niego (tj. przelew bankowy lub przekaz pocztowy na konto bankowe lub przekaz na adres),

 3. W przypadku zwrotu towaru, Sklep prosi o kontakt (dane kontaktowe są zamieszczone w informacjach ogólnych niniejszego regulaminu),

 

 1. Reklamacje

 1. W przypadkach gdy otrzymany towar posiadał wady lub został uszkodzony podczas dostawy towaru, Klient ma prawo do jego odesłania na adres Sklepu (dokładny adres został podany w informacjach ogólnych niniejszego regulaminu),

 2. Klient zgłaszający reklamację proszony jest o:

- bardzo dokładne opisanie wady bądź uszkodzenia,

- sposób załatwienia reklamacji,

- nadesłanie reklamowanego towaru z dowodem zakupu (paragon/faktura VAT),

     3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, zostanie towar wymieniony i wysłany w sposób wskazany przez Klienta,

     4. W przypadkach gdy wadliwy towar nie będzie mógł zostać wymieniony na wolny od wad, Klient zostanie o tym niezwłocznie   poinformowany i będzie miał możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny zwracanego towaru w terminie 3 dni   roboczych od dnia zwrotu towaru w formie wskazanej przez Klienta,

     5. Termin rozpatrywania reklamacji to 14 dni roboczych,

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. Klient składający zamówienie oświadcza, iż wszystkie podane przez niego dane w zamówieniu są zgodne ze stanem faktycznym,

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany oferty sprzedawanych towarów, akcji promocyjnych (ich odwoływania i zmiany) co nie będzie wpływało na wcześniej złożone zamówienia przez Klientów,

 3. Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem jego publikacji na stronie internetowej www.niemys.pl w zakładce „Regulamin sklepu internetowego”,

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany będą publikowane w sposób wyraźny na stronie internetowej www.niemys.pl w zakładce „Regulamin sklepu internetowego” z 14 – dniowym wyprzedzeniem przed dniem obowiązywania zmian,

 5. Zamówienia złożone przed wejściem zmian Regulaminu w życie, są realizowane na zasadach obowiązujących zgodnie z Regulaminem na zasadach dotychczasowych.


 

Koszyk
Nie masz żadnych produktów w koszyku..
Promocje
Niemys na Facebooku