Polityka zwrotów

Odstąpienie od zakupu

Klient, który dokonał zakupu towaru, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Zachowaniem powyższego terminu będzie wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bądź nadanie zakupionego towaru z paragonem (bądź fakturą VAT) przed końcem terminu,

  1. Zwrot wpłaconej kwoty z tytułu ceny sprzedaży towaru przez Klienta zostanie dokonany w terminie 7 dni od dnia odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży, w sposób wskazany przez Niego (tj. przelew bankowy lub przekaz pocztowy na konto bankowe lub przekaz na adres),
  2. W przypadku zwrotu towaru, Sklep prosi o kontakt (dane kontaktowe są zamieszczone w informacjach ogólnych niniejszego regulaminu),

Reklamacje

W przypadkach gdy otrzymany towar posiadał wady lub został uszkodzony podczas dostawy towaru, Klient ma prawo do jego odesłania na adres Sklepu (dokładny adres został podany w informacjach ogólnych niniejszego regulaminu)

Klient zgłaszający reklamację proszony jest o:

– bardzo dokładne opisanie wady bądź uszkodzenia,

– sposób załatwienia reklamacji,

– nadesłanie reklamowanego towaru z dowodem zakupu (paragon/faktura VAT),

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, zostanie towar wymieniony i wysłany w sposób wskazany przez Klienta,

W przypadkach gdy wadliwy towar nie będzie mógł zostać wymieniony na wolny od wad, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i będzie miał możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny zwracanego towaru w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu towaru w formie wskazanej przez Klienta

Termin rozpatrywania reklamacji to 7 dni roboczych,

Shopping Cart