Regulamin sklepu

   Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.niemys.pl jest Firma Handlowo-Usługowa NIEMYS Regeneracja. Siedziba firmy znajduje się w Toruniu przy ulicy Suwalskiej 25A, NIP 879-254-76-45, REGON: 340777805 zwaną dalej Sklepem. Dane kontaktowe: email: biuro@niemys.pl, tel kom: 505 538 544, tel: (56) 610 67 78, właściciel Tomasz Niemyjski.
 2. Firma NIEMYS Regeneracja za pośrednictwem sklepu internetowego www.niemys.pl oferuje sprzedaż wkładów atramentowych oraz laserowych do drukarek (zwanych dalej także: Towarami lub Produktami) za pośrednictwem sieci Internet,

 Sprzedaż/Zamówienia

 1. Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.niemys.pl, które można składać 24 godziny na dobę (24h/7).
 2. Rozpoczęcie realizacji zmówienia przy zamówieniach złożonych do godziny 14.00 dnia roboczego – nastąpi tego samego dnia, natomiast zamówienia złożone po godzinie 14,00 dnia roboczego, ich rozpoczęcie realizacji nastąpi następnego dnia roboczego – dniami roboczymi uznaje się dni od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy. Termin realizacji zamówienia do 2 dni roboczych.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia złożonego w pozostałe dni niż dni robocze – nastąpi w kolejnym dniu roboczym,
 4. Po poprawnym złożeniu zamówienia, Kilent otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą elektroniczną (na skrzynkę email),
 5. Zamówienie zaczyna być realizowane (przy sposobie płatności – za pobraniem) w momencie potwierdzania zamówienia przez sklep internetowy, natomiast przy innych formach płatności –  w momencie autoryzacji transakcji płatniczej,
 6. Dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu jest faktura VAT bądź paragon fiskalny, który jest dołączany do przesyłki,
 7. Przy braku możliwości realizacji złożonego zamówienia z tytułu braku towaru na magazynie Sklepu lub na magazynie dostawcy, Klient jak najszybciej zostanie o tym poinformowany i najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep, otrzyma zwrot wpłaconych pieniędzy w sposób wskazany przez Klienta,

Formy płatności

 1. przelew za pośrednictwem systemu Transferuj.pl tzw. Szybki przelew, blik
 2. przelew na wskazany podczas składania zamówienia rachunek bankowy,
 3. za pobraniem – zapłata gotówką w placówce pocztowej bądź kurierowi przy odbiorze zamówionego towaru,

Dostawa

 1. Dostawa towaru dokonywana jest za pośrednictwem, INPOST, DPD Kurier, DPD Pickup, Poczta Polska
 2. Terminy realizacji zamówień: Poczta Polska priorytet do 3 dni roboczych, Kurier do 2 dni roboczych, INPOST do 2 dni roboczych
 3. Koszty związane z dostawą towaru są prezentowane Klientowi podczas tworzenia zamówienia, przed wyborem konkretnego sposobu dostawy,
 4. Podczas tworzenia zamówienia przez Klienta, przy każdym towarze jest umieszczona informacja odnośnie czy dany towar znajduje się na magazynie Sklepu, czy na magazynie dostawcy Sklepu,
 5. Termin wysyłki zamówionego towaru, który znajduje się na magazynie Sklepu, następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym  zamówienie zostało przyjęte do realizacji,
 6. Termin wysyłki zamówionego towaru, który znajduje się na magazynie dostawcy Sklepu, następuje najpóźniej trzeciego dnia roboczego po dniu, w którym  zamówienie zostało przyjęte do realizacji,

Ceny

 1. Prezentowane ceny w Sklepie na stronie www.niemys.pl ujęte są w walucie krajowej tj. polski złoty PLN,
 2. Przy każdym produkcie widnieje cena netto – bez podatku VAT oraz cena brutto, w której jest wliczony podatek VAT,
 3. Koszty dostawy zależą od rodzaju dostawy zamówionych towarów,
 4. Ceny zamawianych towarów stają się wiążące w chwili składania zamówienia

Odstąpienie od zakupu

 1. Klient, który dokonał zakupu towaru, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Zachowaniem powyższego terminu będzie wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bądź nadanie zakupionego towaru z paragonem (bądź fakturą VAT) przed końcem terminu,
 2. Zwrot wpłaconej kwoty z tytułu ceny sprzedaży towaru przez Klienta zostanie dokonany w terminie 7 dni od dnia odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży, w sposób wskazany przez Niego (tj. przelew bankowy lub przekaz pocztowy na konto bankowe lub przekaz na adres),
 3. W przypadku zwrotu towaru, Sklep prosi o kontakt (dane kontaktowe są zamieszczone w informacjach ogólnych niniejszego regulaminu),

Reklamacje

 1. W przypadkach gdy otrzymany towar posiadał wady lub został uszkodzony podczas dostawy towaru, Klient ma prawo do jego odesłania na adres Sklepu (dokładny adres został podany w informacjach ogólnych niniejszego regulaminu),
 2. Klient zgłaszający reklamację proszony jest o: , bardzo dokładne opisanie wady bądź uszkodzenia, sposób załatwienia reklamacji,, nadesłanie reklamowanego towaru z dowodem zakupu (paragon/faktura VAT),
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, zostanie towar wymieniony i wysłany w sposób wskazany przez Klienta,
 4. W przypadkach gdy wadliwy towar nie będzie mógł zostać wymieniony na wolny od wad, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i będzie miał możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny zwracanego towaru w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu towaru w formie wskazanej przez Klienta,
 5. Termin rozpatrywania reklamacji to 14 dni roboczych,

Postanowienia końcowe

 1. Klient składający zamówienie oświadcza, iż wszystkie podane przez niego dane w zamówieniu są zgodne ze stanem faktycznym,
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany oferty sprzedawanych towarów, akcji promocyjnych (ich odwoływania i zmiany) co nie będzie wpływało na wcześniej złożone zamówienia przez Klientów,
 3. Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem jego publikacji na stronie internetowej www.niemys.pl w zakładce „Regulamin sklepu internetowego”,
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany będą publikowane w sposób wyraźny na stronie internetowej www.niemys.pl w zakładce „Regulamin sklepu internetowego” z 14 – dniowym wyprzedzeniem przed dniem obowiązywania zmian,
 5. Zamówienia złożone przed wejściem zmian Regulaminu w życie, są realizowane na zasadach obowiązujących zgodnie z Regulaminem na zasadach dotychczasowych.

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM NIEMYS.PL

Sklep internetowy działający pod adresem www.niemys.pl jest platformą prowadzoną przez firmę NIEMYS siedzibą w Toruniu (ul.Suwalska 25A, 87-100 Toruń), działalność gospodarcza prowadzona Tomasza Niemyjskiego NIP 8792547645, Regon 340777805,

Dane kontaktowe

 • email: biuro@niemys.pl;
 • Numery telefonu: 56 610 67 78

SŁOWNICZEK

 • e-SKLEP – platforma internetowa, do której prawo użytkowania posiada niemys, dostępna pod adresem www.niemys.pl i umożliwiająca składanie zamówień przez Użytkownika.
 • Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny, który został wypełniony przez Użytkownika celem uzyskania dostępu do funkcjonalności e-SKLEPu polegającej na składaniu zamówień na produkty oferowane w e-SKLEPie. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji w e-SKLEPie.
 • Koszyk – strona w e-SKLEPie, na której przedstawione są informacje na temat zamówienia składanego przez Użytkownika.
 • NIEMYS – NIEMYS REGENERACJA NIEMYJSKI TOMASZ  (ul. Suwalska 25A,87-100 Toruń).
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.
 • Strona produktowa – strona w e-SKLEPie, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
 • Użytkownik – osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca pisemne upoważnienie od Partnera do kontaktów z NIEMYS.
 • Użytkownik-konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonującą zakupów w e-SKLEPie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. W treści Regulaminu wskazane są postanowienia, które nie znajdą zastosowania w stosunku do Użytkownika-konsumenta.

§ 1 Warunki realizacji zamówienia

 1. Użytkownik może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.niemys.pl. Użytkownik, po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, ma możliwość złożenia zamówienia.
 2. W koszyku, Użytkownik wskazuje:
  a) zamawiane produkty;
  b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
  c) sposób dostawy;
  d) sposób płatności;
  e) (opcjonalnie) kod rabatowy;
  f) (opcjonalnie) uwagi w przedmiocie zamówienia.
 3. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia :
  a) wybór produktu;
  b) wybór opcji dostawy;
  c) wybór formy płatności;
  d) potwierdzenie zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, stanowiącego ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, NIEMYS przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem NIEMYS o przyjęciu oferty. Umowa jest uważana za zawartą z chwilą dojścia do Użytkownika potwierdzenia rejestracji zamówienia. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika-konsumenta, przed dojściem potwierdzenia NIEMYS o rejestracji zamówienia, oferta złożona przez dokonanie zamówienia przestaje wiązać.
 5. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Użytkownika w zależności od jego wyboru: a) udostępniony do odbioru osobistego Użytkownika; b) wysłany na adres wskazany w zamówieniu.
 1. NIEMYS zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez NIEMYS produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
 2. NIEMYS zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych lub wszystkich kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Użytkownika, który ma dług płatniczy względem NIEMYS. W tym przypadku Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w trakcie procesu rejestracji adres e-mail informację o niezapłaconych zobowiązaniach względem NIEMYS z prośbą o kontakt z działem rozrachunków NIEMYS. Przywrócenie wyłączonych kanałów dostawy lub form płatności może nastąpić po złożeniu przez Użytkownika kolejnego zamówienia i uregulowaniu wszystkich zaległych płatności.
 3. W przypadku braku zamówionego produktu, NIEMYS poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Użytkownika.

W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, NIEMYS może zaproponować Użytkownikowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika NIEMYS będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym NIEMYS będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Użytkownik nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 1. Użytkownik jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w e-SKLEPie. Naruszenie niniejszego zobowiązania stanowić będzie ujawnienie przez Użytkownika istotnej tajemnicy przedsiębiorstwa NIEMYS.
 2. Konto Użytkownika w e-SKLEPie może zostać zablokowane przez NIEMYS, jeżeli Użytkownik w okresie 1 miesiąca nie dokonał żadnego zakupu w e-SKLEPie.
 3. Dane uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem e-SKLEPu przeznaczone są wyłącznie do wiadomości Użytkownika i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
 4. Postanowienia punktów od § 1 pkt 7 do § 1 pkt 12 nie mają zastosowania do Użytkownika-konsumenta.

§ 2 Ceny produktów

 1. NIEMYS zamieszcza informacje o produktach na stronie e-SKLEPu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie e-SKLEPu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień §2 pkt 5 Regulaminu.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności, a bezpośrednio przed ostatecznym złożeniem zamówienia. Całkowita wartość zamówienia uwzględnia cenę, o której mowa w ust. 2 powyżej z doliczonym podatkiem VAT, koszty przesyłki oraz wysokość ewentualnych opłat celnych.
 4. W przypadku, gdy: a) Użytkownik jest podatnikiem, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny; b) Przedmiotem zamówienia jest przedmiot lub kilka przedmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu; c) wartość jednolitej gospodarczo transakcji przekracza równowartość 20.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); ceną ostateczną i wiążącą Użytkownika jest cena znajdująca się na fakturze wystawionej przez NIEMYS Faktura ta zawierać będzie sformułowanie „odwrotne obciążenie”, a podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT z tytułu transakcji spełniającej warunki określone w niniejszym punkcie jest Użytkownik.
 1. NIEMYS zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Promocje w e-SKLEPie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik chce przedstawić ofertę cenową zakupu danego produktu NIEMYS, powinien w tym celu skontaktować się z Opiekunem Handlowym.

§ 3 Modyfikacja zamówienia

 1. Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez NIEMYS wysyłki z przedmiotem zamówienia do Użytkownika. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w § 9 Regulaminu.
 2. Zmian można dokonywać poprzez kontakt z Opiekunem handlowym.

§ 4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty w jeden z następujących sposobów: a) gotówką, b) przelewem bankowym (przedpłata) na konto NIEMYS wskazane w szczególności na fakturze. c) pobranie

§ 5 Czas realizacji zamówień

 1. NIEMYS zamieszcza na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu, których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Użytkownika bez uwzględnienia czasu dostawy faktycznej przez operatora pocztowego albo firmę kurierską. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Przedmiot zamówienia jest przekazywany niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia, w zależności od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy, do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wskazanej w zamówieniu przez Użytkownika lub przygotowany do odbioru osobistego. Użytkownik, który wybrał możliwość osobistego odbioru przedmiotu zamówienia otrzymuje informację od NIEMYS, że przedmiot zamówienia został przygotowany do odbioru.
 3. W przypadku zamówienia dokonanego przez Użytkownika-konsumenta, realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 6 Warunki reklamacji

 1. NIEMYS ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi przedmiotu zamówienia wolnego od wad. NIEMYS ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w artykułach 556 i 5561 – 5563.
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie 1 (jednego) roku od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi NIEMYS o stwierdzonej niezgodności. W stosunku jednak do Użytkownika-konsumenta termin na zawiadomienie NIEMYS o stwierdzonej niezgodności nie może zakończyć się wcześniej niż przed upływem 2 (dwóch) lat od daty doręczenia temu Użytkownikowi przedmiotu zamówienia.
 3. NIEMYS w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Warunkiem koniecznym, aby NIEMYS rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Użytkownika reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W przypadku nieprawidłowego złożenia reklamacji przez Użytkownika-konsumenta, NIEMYS wezwie Użytkownika-konsumenta do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 14 dni od doręczenia takiego wezwania.
 5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres ul. Suwalska25, 87-100 Toruń.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – NIEMYS naprawi lub wymieni Użytkownikowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zwrotem należności za reklamowany produkt, NIEMYS zwróci także koszty dostarczenia i zwrotu przesyłki.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na niekorzyść Użytkownika-konsumenta, Użytkownik-konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócenia się o interwencję do neutralnej strony, takiej jak rozjemca w postępowaniu pojednawczym, mediator, rzecznik praw.

§ 7 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez NIEMYS mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Informacje w tym zakresie znajdować się będą na Stronie produktowej.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Użytkownik może reklamować produkt posiadający wady: korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Użytkownik reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a NIEMYS jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Użytkownik według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do NIEMYS, b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

§ 8 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, kontaktując się z Opiekunem Handlowym.
 2. Użytkownik-konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem e-SKLEPu bez podawania przyczyny. Bieg ww. terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania zrealizowanego zamówienia lub od otrzymania zrealizowanego zamówienia przez wskazaną przez Użytkownika-konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmowała wiele rzeczy, które były dostarczone osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy przez Użytkownika-konsumenta stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik-konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić produkt NIEMYS, nie później jednak niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Użytkownik-konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwroty przedmiotu zamówienia dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres biura NIEMYS, w którym dokonano zakupu (adresy dostępne na stronie www.niemys.pl w zakładce „Kontakt”) lub na: ul. Suwalska 25A, Toruń 87-100.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik-konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem przedmiotu zamówienia do NIEMYS.
 8. Użytkownik-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 9. NIEMYS nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych przez Użytkowników za pobraniem i nie odpowiada za koszty poniesione przez Użytkowników związane z takimi przesyłkami. Postanowienia niniejszego punktu nie mają zastosowania do Użytkownika-konsumenta.
 10. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot płatności, zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych.

§ 9 Zwrot należności Użytkownikom

 1. NIEMYS dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: a) anulowania zamówienia lub części zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 9 Regulaminu (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny), opłaconego z góry przez Użytkownika przed jego realizacją),
 2. b) odstąpienia od Umowy przez Użytkownika-konsumenta,
 3. c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 4. W przypadku zwrotu przedmiotu zamówienia (odstąpienie od umowy) przez Użytkownika-konsumenta, NIEMYS dokona zwrotu należności Użytkownikowi-konsumentowi (wraz z kosztami dostarczenia przedmiotu zamówienia do Użytkownika-konsumenta) niezwłocznie po złożeniu przez niego oświadczenia o odstąpieniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym NIEMYS otrzymał oświadczenie Użytkownika-konsumenta o odstąpieniu.
 5. NIEMYS może wstrzymać się ze zwrotem należności Użytkownikowi-konsumentowi, wskazanych w ust. 2 powyżej, do chwili otrzymania przedmiotu zamówienia z powrotem zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu lub do chwili dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania przedmiotu zamówienia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika. NIEMYS nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej.
 7. W przypadku Użytkownika-konsumenta, który skorzystał z uprawnienia do odstąpienia od umowy, NIEMYS może dokonać zwrotu należności przelewem bankowym, jeżeli ten sposób płatności został wybrany przez Użytkownika-konsumenta przy składaniu zamówienia. W przypadku wyboru sposobu płatności gotówką, zwrot należności w formie przelewu bankowego nastąpi pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika-konsumenta zgody na taki sposób zwrotu należności oraz przekazania NIEMYS informacji o numerze rachunku bankowego, na który dokonany miałby zostać zwrot. Koszty zmiany sposobu zwrotu należności ponosi NIEMYS.
 8. Jeżeli Użytkownik-konsument wybrał sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez NIEMYS, NIEMYS nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 10 Dane osobowe

 1. Rejestrując się w e-SKLEPie Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez NIEMYS danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, dane teleadresowe firmy) w celu realizacji zamówień Użytkownika dokonywanych w e-SKLEPie.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Użytkownika w e-SKLEPie.
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Użytkownika dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Użytkownika o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez NIEMYS.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Niemyjski Tomasz, firma NIEMYS.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.
 7. Użytkownicy e-SKLEPu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach e-SKLEPu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Dostępność informacji o produktach na stronach e-SKLEPu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 3. NIEMYS nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w e-SKLEPie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie e-SKLEP używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018.
 8. NIEMYS zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez NIEMYS, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od momentu udostępnienia na stronie www.niemys.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 9. Postanowienia punktów od § 12 pkt 2 do § 12 pkt 4 nie mają zastosowania do Użytkownika-konsumenta.
Shopping Cart